Hledat
cs
enderuhrro

Postup pro vyřizování stížností

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) je zpracován tento postup pro vyřizování stížností.
Proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 1. pacient (rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby)
 2. zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
 3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 4. osoba zmocněná pacientem – v tomto případě je zmocněnec povinen doložit ke své stížnosti plnou moc osvědčující zmocnění ze strany pacienta (zmocnitele) a její případný rozsah

 (dále jen „stěžovatel“).

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách:

poskytovatel zdravotní péče ProCrea Swiss IVF Center s.r.o.
adresa sídla Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5
místa pracoviště poskytovatele zdravotní péče Nádražní 762/32, 150 00  Praha 5 – Smíchov
Bedřicha Smetany 167/2, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
ID datové schránky twc79wb
webové stránky www.next-fertilityprague.cz
e-mail info.prague@next-fertility.cz

Stížnosti jsou poskytovatelem zdravotních služeb přijímány:

 1. telefonicky
  1. prostřednictvím call centra na telefonním čísle 800 44 22 11
  2. pracovníkovi společnosti
 2. e-mailem
  1. prostřednictvím centrálních e-mailů přijímaných call centrem, jednotlivé e-maily jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele zdravotních služeb
  2. na e-mail konkrétního pracovníka společnosti
   Stížnost podanou elektronickou poštou potvrďte zaručeným elektronickým podpisem.
 3. písemně
  1. datovou schránkou na ID datové schránky poskytovatele zdravotních služeb
  2. poštou na adresu sídla poskytovatele zdravotních služeb či na adresu místa pracoviště poskytovatele zdravotních služeb
 4. osobně na adrese sídla poskytovatele zdravotních služeb či na adrese místa pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, přičemž o ústním podání stížnosti bude sepsán záznam, který stěžovatel podepíše.
  Pokud bude stížnost podána osobně bez písemného doložení, bude se stěžovatelem sepsána stížnost na místě, kterou následně stěžovatel potvrdí svým podpisem.

Náležitosti stížnosti:

 1. jméno, příjmení a adresa stěžovatele (případně telefonní kontakt a e-mail)
 2. označení poskytovatele zdravotních služeb – název zdravotnického zařízení nebo jméno a příjmení lékaře, proti kterému stížnost směřuje
 3. odůvodnění stížnosti a stručný popis události (uvedení konkrétních komplikací či konkrétní chování či postup a případné uvedení dopadu a následků tohoto postupu…)
 4. datum a podpis stěžovatele

Pokud stížnost nebude obsahovat veškeré potřebné údaje, bude stěžovatel vyzván, aby tyto doplnil, neboť v opačném případě hrozí, že stížnost nebude moci být projednána.
Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Vedení poskytovatele zdravotních služeb zaeviduje a pokud je k projednání stížnosti příslušný, tak prošetří každou přijatou stížnost. Pokud by se jednalo o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel zdravotních služeb nepříslušný, je povinen tuto stížnost do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu, o čemž bude stěžovatele informovat.
Poskytovatel zdravotních služeb navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Přijaté stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od data doručení. Není-li možné dodržet termín pro vyřízení stížnosti informuje o této skutečnosti poskytovatel zdravotních služeb stěžovatele s uvedením důvodu a nového termínu, do kdy bude stížnost vyřešena, přičemž lhůta pro vyřízení stížnosti může být prodloužena v odůvodněných případech o 30 dnů.
V průběhu řešení stížnosti má stěžovatel právo nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb. 
Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen poskytnout příslušnému správnímu orgánu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytl související zdravotní služby.
Řešení stížnosti správním orgánem podléhá § 94 zákona o zdravotních službách.

Kontaktní formulář

Objednejte se ke konzultaciVyberte preferovaný způsob, jak Vás můžeme kontaktovat zpět:

Kontaktovat e-mailem
Kontaktovat telefonicky

Souhlasím s tím, že kontaktní údaje budou uchovávány poskytovatelem webových stránek v rozsahu nezbytném pro splnění mé žádosti a budou předány odpovědným třetím stranám. Četl jsem prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto stránkách.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Kde nás najdete?

Next Fertility Prague
ProCrea Swiss IVF Center s.r.o.
Nádražní 762/32
(vchod z ul. Rozkošného 1058/3)
150 00  Praha 5 - Smíchov

Zobrazit na mapě

 

Jak nás hodnotí klienti

Poděkování za Honzíčka

Poděkování za Honzíčka
12.03.2021

 „Chtěla bych Vám oznámit, že po úspěšném IVF na Vaší klinice se mi 28.1.2021 narodil bez jakýchkoli komplikací v těhotenství a při přirozeném porodu naprosto zdravý a krásný chlapeček Honzíček. 50 cm, 3,1 kg. Navíc je tak hodný, že zvažuji, zda si k Vám za rok neskáknu ještě pro jednoho :-). „ 

Markéta

Nejkrásnější vánoční dárek

Nejkrásnější vánoční dárek
05.01.2021

„Chtěli jsme vám všem moc poděkovat za náš poklad Karolínku. Jsme vašimi klienty a díky vám se narodila naše holčička 20.12.2020 a stala se naším nejhezčím vánočním dárkem. Malá měla 48cm a 3210g a jsme vám moc vděční.“ Rodina Ženatíkova

Krásné poděkování šťastné maminky

Krásné poděkování šťastné maminky
15.04.2020

Ať nás sužuje pandemie koronaviru nebo ne, miminka se rodí stále, a to i po IVF. Dostali jsme další krásný pozdrav od jedné šťastné maminky.
"Přeji Vám hodně zdraví, ať zvládnete tuto náročnou dobu a můžete pokračovat ve Vaší práci zase naplno. Moc jste nám pomohli a jsme za to opravdu vděční.
S pozdravem A.K.

Poděkování

Poděkování
04.03.2020

Vážený pane doktore Šulci,

Chtěli bychom se touto cestou vrátit zpátky k péči, které se nám dostávalo od Vás a Vašich kolegů z kliniky od cca května loňského roku a které se nám dostává stále v průběhu prozatím dobře se vyvíjejícího těhotenství.

Vám bychom chtěli moc poděkovat mj. také za Váš přístup k nám, díky kterému jsme se i v ne vždy pozitivně vyhlížející situaci cítili tak, že je o nás postaráno a že je tady někdo, na koho se můžeme obrátit pro pomoc a radu. Moc si toho vážíme, protože nám to jednak pomohlo a také jsme si vědomi toho, že to v dnešní době bohužel stále není standard.

 Ještě jednou moc děkujeme

Michalka

Michalka
26.02.2020

Konečně i já se můžu pochlubit radostnou zprávou, že 10. 2. 2020 v 18:15 hod se díky vám narodila krásná Michalka s 3650 g a 51 cm. Narodila se 10 dní po termínu. Šťastní rodiče děkují celému týmu kliniky za vytoužené štěstí. Markéta a Lukáš 

Michal

Michal
07.01.2020

Konečně se vám můžeme pochlubit radostnou zprávou. Dne 24.12.2019 se nám narodil syn Michal. Měřil 48cm a vážil 2720g. Narodil se trošku dřív, přišel na svět ve 37tt. Celému vašemu týmu moc děkujeme za ten náš vytoužený poklad.
Šťastní rodiče Jaroslava a Luboš

Adresa

Next Fertility Prague
ProCrea Swiss IVF Center s.r.o.
Nádražní 762/32
(vchod z ul. Rozkošného 1058/3)
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ordinační hodiny

Pondělí 8:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 16:30
Středa

8:00 - 16:30 (Genetika do 19:00) 

Čtvrtek 8:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 16:30
Sobota Jen pro akutní případy

Call Center Po - Pá: 8:00 - 16:00

Změna ordinančních hodin během Vánoc zde

 

Objednání na spermiogram Po - Pá: 8:00 - 13:00

Kontakt

tel.: +420 257 212 516 - 518
   
e-mail: info.prague@next-fertility.cz
© 2017-2023, Next Fertility Prague All Rights Reserved. Tvorba www S2 STUDIO
↑